جلسه توجیهی تشکل های ورزشی
 
 
  گزارش تصویری از حضور دانش آموزان در طرح حیاط پویا
 
  تمرینات تیم شطرنج مدرسه
 
  بازی دوستانه با دبستان وارستگان به مناسبت دهه فجر و آماده سازی تیم فوتبال مدرسه برای مسابقات منطقه
 
   
برای آشنایی با ناهنجاریهاي قامتی و بررسی علل وعوارض آن کلیک نمایید