مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
 
 
 
 
 

 
  کسب رتبه سوم مسابقات والیبال اداره آموزش و پرورش تبادکان توسط دانش آموزان
 
 
 
 
 
 
 
  مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر ورزشی در مسابقات کشوری
 
 
 
 
 
 
 
  احراز مقام اول و دوم بسکتبال منطقه تبادکان توسط تیم الف و ب دبستان امام رضا(ع)
آموزشگاه امام رضا(ع) واحد 8 موفق به کسب مقام اول و دوم بسکتبال منطقه تبادکان گردید.
مراسم اهداء مدال و تقدیر از دانش آموزان در دفتر مدیریت آموزشگاه برگزار شد .
 
 
  کسب مقام اول تیم شطرنج را تبریک عرض می نماییم.
تیم شطرنج آموزشگاه امام رضا(ع) واحد8 توانست در مسابقات قهرمانی آموزشگاه های منطقه تبادکان مقام اول را کسب کند و به عنوان نماینده منطقه تبادکان در مسابقات قهرمانی استان شرکت نماید .
دانش آموزان متین قلی پور - ایلیا ایمانی - محمد علی فرزین - محمد علی پور - ابوالفضل جمالی عضو اعضای تیم شطرنج می باشندکه موفق به کسب مقام اول تیمی گردیده اند.
هم چنین دانش آموزان متین قلی پور و ایلیا ایمانی نیز توانستند مقام های اول و سوم انفرادی را کسب نمایند.
کسب مقام اول تیم شطرنج را به جناب آقای بارانی پور-مربی ورزش- و دانش آموزان عزیز تبریک عرض می نماییم.
 
 
 
 
 
 
 
  تیم بومی و محلی دانش آموزان خراسان رضوی در رشته لنگ توانست مقام دوم کشور را کسب کند
 
 
 
تیم بومی و محلی دانش آموزان خراسان رضوی با کسب مقام های اول داژبال، دوم لنگ، چهارم هفت سنگ و چهارم بازی نمایشی در مجموع قهرمان مسابقات کشوری شد و توانست جام قهرمانی را به دست آورد.
 
  کسب مقام نائب قهرمانی توسط تیم ژیمناستیک دانش آموزان واحد 8 در مسابقات منطقه تبادکان
 
 
 
  کسب مقام قهرمانی تیم شطرنج را به دانش آموزان واحد8 و مربی ورزش-جناب آقای آزادفر-تبریک می گوییم.
 
  کسب مقام سوم والیبال را به دانش آموزان تیم والیبال و جناب آقای آزادفر-مربی ورزش-تبریک عرض می نماییم.