برگزاری مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات بسیج دانش آموزی